kancelář

Dovolte nám, abychom Vám představili naši novou společnost se sídlem v Rožmitále pod Třemšínem. Jsme celkem mladá společnost svým založením, nikoliv však tím, co vše umíme toto je výsledek několikaleté práce, zkušeností a získávání odbornosti.

Společnost založila a vlastní pani Miroslava Bahenská, která má několikaleté zkušenosti z oblasti automobilového průmyslu, sociálního zaměření, vedení lidí a obchodu.

Eshop dílen na portálu Fler. Naším hlavním cílem je začlenit osoby se zdravotním postižením do plnohodnotného života a být součástí pracovního kolektivu. Naše firma se zabývá: kompletací, montáží, optickou kontrolou, balící činností a dalšími činnostmi potřebnými pro naše zákazníky. Svým zaměřením se snažíme být prospěšný pro automobilovou oblast, průmyslovou výrobu a ostatní odvětví.

Od srpna 2013 jsme poskytovatelé náhradního plnění případný zájemce se může hlásit zde. Cíle firmy:

  • naším cílem je odvádět práci v 100% kvalitě a v termínu
  • řídíme se heslem: Naše práce musí mluvit za nás!!
  • vždy se snažíme vyhovět požadavkům a kritériím našich zákazníků
  • naše společnost se snaží dodržovat veškeré standardy podle ČSN a tak dojít úspěšně k certifikaci ISO 9001 a tím i k dalšímu rozšíření našeho portfolia.

Je dost důležité zde také zmínit, že celý tento projekt mohl být uskutečněn za velké pomoci Úřadu práce v Příbrami.